Sutthirak

Jun 24, 2013

ในการทำงานที่เกี่ยวข้องการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีสิทธิ์ที่จะปกป้องผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากมันสมองของเขาเสมอ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับ อาชีพโปรแกรมเมอร์ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ความคิดของตัวเองในการแก้ไขปัญหาและพยายามสร้างผลงานให้สามารถเห็นจับต้องได้เป็นรูปธรรม การปกป้องสิทธิ๋ในสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ถ้าโปรแกรมเมอร์รู้ก็จะเป็นเรื่องดีครับ

ผมได้เข้าไปในเว็บไซต์ของ SIPA ที่ www.sipa.or.th ได้เจอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดลิขสิทธิ์ของ software ที่เราเขียนขึ้นจึงนำมาฝากกันครับ ที่มา : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)